Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach Mineralnych - Szkoła ginących zawodów.
">