Regulamin

Bieszczadzkie Szkoła Rzemiosła - poradnik, regulamin

1. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła jest miejscem gdzie w sposób czynny uczestniczysz w warsztatach dawnych rzemiosł.
2. Zajęcia przeprowadzane są z wypieku proziaków, przedwojennej kaligrafii oraz garncarstwa.
3. Bilet uczestnictwa w zajęciach Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła można zarezerwować na ginacezawody.pl (rezerwacja bezpłatna) i zakupić 10 min. przed zajęciami.
4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przybyć do szkoły 10 min przed rozpoczęciem zajęć w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
5. Zajęcia rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 1 lub 2 godz. Warsztaty 2 godz. dla klientów indywidualnych odbywają się jedynie w godz. 9.00-11.00
6. Nie ma możliwości przedłużenia zajęć. W celu przedłużenia zajęć konieczne jest wykupienie biletu na kolejne spotkanie.
7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów co jest jednoznaczne z zakupem przez rodzica/opiekuna biletu wstępu. 
8. W przypadku spóźnienia się uczestnika na zajęcia może on wejść na lekcje (jeśli są dostępne bilety). Zajęcia wówczas będą trwały proporcjonalnie krócej co nie ma wpływu na cenę.
9. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem pod opieką rękodzielników.
10. W Szkole obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
11  Zwierzęta muszą pozostać poza szkołą.
12. Kierownik Szkoły ma prawo wyproszenia uczestników nie przestrzegających regulaminu.
13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz sugestii  wydawanych przez prowadzących zajęcia

14. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie zajęć po ogłoszeniu planu zajęć.
15. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.